Personsök

Personsök är en både bra och rolig aktivitetsträning för din hund. Vid söket ska hunden hitta och markera personer som ligger mer eller mindre dolda i terrängen, till skillnad från personspår där hunden ska ta upp och följa ett spår som lagts.

Hur börjar jag och min hund med personsök?

Bäst är att anmäla sig till en kurs, vi har själva samarbetat med Svenska Hundklubben, SHK, i Södertälje och instruktören Britty Andersson, då vi ordnat kurs för podengo Friends medlemmar. Därav beskriver vi här SHK´s Personsökskurser. Britty har även haft med instruktören Carina Ahlin.

Hur lär man hunden söka efter personer?

Det kan man göra på lite olika sätt. Ibland behöver man börja med att lära hunden bära saker i munnen eftersom det är ett av sätten hunden markerar på då den hittat figuranten. Man behöver också vara flera ekipage som hjälps åt att vara figuranter och gömma sig i terrängen.

Under nybörjarkursen går man igenom hur söket går till, vad ett sökområde är, förarens roll under söket, markering av sökområde, figurantens roll, belöning mm. Man lär hunden att markera genom att sitta kvar och skälla då den hittat figuranten, eller genom att ta en markeringsrulle som hänger i halsbandet och bära den i munnen tillbaka till sin förare.

Finns det olika nivåer på personsökskurserna?

Det finns 3 nivåer; Nybörjare, fortsättning och avancerad Personsökkurs. Nybörjarkursen passar exempelvis dig som vill ID söka med din hund som en vardagsträning.

Kan alla hundar vara med på personsök?

Så länge de kan ta sig fram i snårig och svårtillgänglig terräng, vilket de allra minsta och yngsta kanske kan ha svårt med, så kan alla hundar vara med på kursen.

Måste hunden kunna vara lös för att man ska få gå kursen?

Under ett personsök söker hunden lös, du måste också kunna ha den lös vid ett prov. Men vid en nybörjarkurs har SHK en stor inhägnad att träna i, och du kan ha en lina på hunden då ni söker i skogen.

Kan man tävla eller göra prov i personsök?

Ja, man kan göra prov i personsök. Hunden skall vara minst 8 månader och föraren minst 12 år. I personsök testas ekipagen i provform och erhåller godkänt eller icke godkänt omdöme och sedan i flera klasser: Start, Järn, Brons, Silver, Guld.

För den som siktar på ett championat tillsammans med Svenska Hundklubben krävs att hunden är stambokförd i SHK, att den har godkänt resultat i guldklass samt fått bedömningen Very good på SHK utställning. Regler för prov hittar man på Svenska Hundklubbens hemsida.

Vilken utrustning behöver jag för att börja med personsök?

För nybörjarkursen behöver du ett halsband (ej stryp) och/eller sele samt en lina/koppel utan ögla, som är max 5 meter långt. Hunden ska också ha ett tjänstetecken på sig, som betyder att hunden är i tjänst då den söker. Det är ett litet täcke märkt SHK, vilket man får låna under kursen, men vid prov måste man ha eget.

Vill man göra prov ska man också ha en sökrulle som man tränar hunden att apportera för att sedan kunna hämta vid figuranten, det är ett måste på prov.

Finns det någon bok jag kan läsa om personsök?

Svenska Hundklubben tränar utifrån boken Sök- & Räddningshunden av Anita Leander Mellin. Boken kan köpas från SHK.

Vill du också gå kurs i personsök?

Podengo Friends kan anordna kurser i personsök i samarbete med utbildad instruktör, exempelvis Britty Andersson och Carina Ahlin från Svenska Hundklubben.

 English