Personsök

Personsök är en både bra och rolig aktivitetsträning för din hund. Vid söket ska hunden hitta och markera personer som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Hur börjar jag och min hund med personsök?

Bäst är att anmäla sig till en kurs, vi har själva samarbetat med Svenska Hundklubben, SHK, i Södertälje och instruktören Britty Andersson, då vi ordnat kurs för podengo Friends medlemmar. Därav beskriver vi här SHK´s Personsökskurser. Britty har även haft med instruktören Carina Ahlin.

Hur lär man hunden söka efter personer?

Det kan man göra på lite olika sätt. Ibland behöver man börja med att lära hunden bära saker i munnen eftersom det är ett av sätten hunden markerar på då den hittat figuranten. Man behöver också vara flera ekipage som hjälps åt att vara figuranter och gömma sig i terrängen.

Under nybörjarkursen går man igenom hur söket går till, vad ett sökområde är, förarens roll under söket, markering av sökområde, figurantens roll, belöning mm. Man lär hunden att markera genom att sitta kvar och skälla då den hittat figuranten, eller genom att ta en markeringsrulle som hänger i halsbandet och bära den i munnen tillbaka till sin förare.

Finns det olika nivåer på personsökskurserna?

Det finns 3 nivåer; Nybörjare, fortsättning och avancerad Personsökkurs. Nybörjarkursen passar exempelvis dig som vill ID söka med din hund som en vardagsträning.

Kan alla hundar vara med på personsök?

Så länge de kan ta sig fram i snårig och svårtillgänglig terräng, vilket de allra minsta och yngsta kanske kan ha svårt med, så kan alla hundar vara med på kursen.

Måste hunden kunna vara lös för att man ska få gå kursen?

Under ett personsök söker hunden lös, du måste också kunna ha den lös vid ett prov. Men vid en nybörjarkurs har SHK en stor inhägnad att träna i, och du kan ha en lina på hunden då ni söker i skogen.

Kan man tävla eller göra prov i personsök?

Ja, man kan göra prov i personsök. Hunden skall vara minst 8 månader och föraren minst 12 år. I personsök testas ekipagen i provform och erhåller godkänt eller icke godkänt omdöme och sedan i flera klasser: Start, Järn, Brons, Silver, Guld.

För den som siktar på ett championat tillsammans med Svenska Hundklubben krävs att hunden är stambokförd i SHK, att den har godkänt resultat i guldklass samt fått bedömningen Very good på SHK utställning. Regler för prov hittar man på Svenska Hundklubbens hemsida.

Vilken utrustning behöver jag för att börja med personsök?

För nybörjarkursen behöver du ett halsband (ej stryp) och/eller sele samt en lina/koppel utan ögla, som är max 5 meter långt. Hunden ska också ha ett tjänstetecken på sig, som betyder att hunden är i tjänst då den söker. Det är ett litet täcke märkt SHK, vilket man får låna under kursen, men vid prov måste man ha eget.

Vill man göra prov ska man också ha en sökrulle som man tränar hunden att apportera för att sedan kunna hämta vid figuranten, det är ett måste på prov.

Finns det någon bok jag kan läsa om personsök?

Svenska Hundklubben tränar utifrån boken Sök- & Räddningshunden av Anita Leander Mellin. Boken kan köpas från SHK.

Omdöme från några av deltagarna

I kursutvärdering efteråt kunde vi bland annat läsa att kursledarna var trevliga och pedagogiska, att det var roligt med sökövningarna, svårt med apportering, lite blandad nivå på förkunskaper i gruppen mm, och att flesta av deltagarna kunde rekommendera andra att gå kursen.

Hur fungerade det att ha podengos lösa på kursen?

Britty och Carina, instruktörerna i personsök hos SHK Södertälje, förvarnades om att det kan vara knepigt att ha podengos lösa på grund av deras jaktinstinkt. Så här berättar de om hur de upplevde att ha kurs för podengos, en ny ras för dem:

Vi har haft den äran att få ha fem olika podengohundar med ägare på kurs i personsök hos SHK i Södertälje.

Det började med en förfrågan genom min vän Lena Lundin, som är instruktör och domare i viltspår, om jag kunde tänka mig att hålla en kurs i personsök för podengos. Jag fick veta att de flesta stora och vissa små podengos kan vara svåra att ha lösa i skogen, att de kan strunta i sin arbetsuppgift på grund av för stor jaktinstinkt, och då inte lyssnar. Rasen är känd för att vara svår att ha lös, framförallt de större storlekarna, men en del lyckas med de hundarna av den mindre storleken.

Jag tog med Carina som medinstruktör då det underlättar att vara fler instruktörer som kan ge tips och råd till ekipagen. Vi började därför med att träna inkallning och apportering i inhägnad hage på hundklubben. Därefter gick vi ut i skogen och hade lång lina på de som kändes som att de inte ville komma tillbaka vid inkallning. De flesta var dock väldigt duktiga på att komma tillbaka till sin förare, så den femte gången lämnade vi hagen helt och begav oss ut i skogen.

Den sjätte och sista gången på kursen var alla hundarna lösa i skogen i söket och i apporteringsövningen och kom direkt tillbaka till sina ägare. Sökskicken gick också bra. Hundarna har fått söka självständigt efter figuranter i skogen och hämta en apport om de kan, och sen kallats tillbaka till sin förare som då kopplat dem och gjort påvisning till figuranten där belöning i form av lek och godis ges. Hundarna har tagit sig an sin uppgift väldigt bra och har inte avvikit från den vallade sökrutan. Vi har haft en väldig positiv upplevelse med en för oss ny ras och deras ägare.

Britty Andersson och Carina Ahlin
Instruktörer i Personsök hos SHK Södertälje
www.svenskahundklubben.se