Välkommen till Podengofriends!

Vänskap, glädje och samverkan mellan oss podengovänner som älskar hundrasen Podengo Português

Facebookgruppen Podengo Friends Sweden ordnar träffar och aktiviteter för oss podengovänner som har rasen Podengo Português eller är intresserad av den. Podengo Friends startades av Bert-Åke och Gunela Byqvist Juninger med syftet att sprida vänskap, glädje och samverkan mellan oss som älskar denna ras.

 

Varmt välkommen!